Normalisering Rechtspositie Ambtenaren aangenomen in de eerste kamer

Het initiatiefwetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is 8 november 2016 aangenomen in de Eerste Kamer. Vanaf de inwerkingstreding van de nieuwe wet worden ambtenaren behandeld als gewone werknemers en krijgen ambtenaren een gewone arbeidsovereenkomst en een soortgelijke ontslagbescherming als werknemers in het bedrijfsleven. Wie bij de politie, bij Defensie of bij de rechterlijke macht werkt behoudt wel zijn ambtenarenstatus. De nieuwe wet…

Bovensectoraal Akkoord

Aan de CMHF-kaderleden: De CMHF heeft vandaag nog voor het zomerreces samen met de collega-centrales CCOOP en AC een bovensectoraal overeenkomst afgesloten over de arbeidsvoorwaardenruimte voor 2015 en 2016. In ruil voor aanpassingen in de pensioenen t.w. overschakeling op prijsindexatie en het voorlopig niet heffen van een herstelopslag, heeft het kabinet extra ruimte ter beschikking…